Julstämning på sex språk med La Cappella

Svenska, engelska, latin, norska, tyska och ryska. La Cappella sjunger in julen på sex språk i Helga Trefaldighets kyrka på tredje advent. 
 
Från finstämt till mäktiga klanger. Från välbekant svensk tradition till norsk och rysk inspiration. Spännvidden är stor i körens julkonsert, men julstämningen förenar oavsett musikens ursprung och språk.
 
- En del av det vi sjunger nu är sådant vi ska tävla med i österrikiska Bad Ischl nästa år, och annat är sådant vi fått med oss från tidigare samarbeten med andra körer säger La Cappellas dirigent Tony Margeta.
 
Flera norska stycken får Uppsalapubliken höra vid julkonserten i år. Norsk inspiration fick La Cappella genom damkören Embla från Trondheim som var på besök vid La Cappellas internationella damkörsfestival under körens 30-årsjubileum 2016.
 
Men publiken kommer garanterat att känna igen några pärlor som hör till före jul: Gläns över sjö och strand, Jul, jul och Stilla Natt, den sistnämnda nu i en variant på tyska. 
Även engelska carols och den mäktiga ryska Bogoroditse Devo kommer att fylla valven i helga trefaldighet den tredje advent.

Tid och plats: Helga Trefaldighets kyrka, söndag den 17 december kl 16.00 och kl 18.00.
 
För mer information, kontakta:
Tony Margeta - konstnärlig ledare La Cappella
dirigent@lacappella.se
070-2787539