Söka till La Cappella

Vill du vara med och sjunga i La Cappella?

Kören övar på måndagkvällar 18.30-21.30, vissa veckor 18.00-21.30. Därutöver har vi en rephelg i början av varje termin.

La Cappella arbetar för en hög musikalisk utveckling och standard. Därför krävs det att varje korist avsätter tid hemma för att lära in sin stämma och har mycket hög närvaro på våra repetitioner, repetitionsdagar, sjungningar och konserter. Medlemskap i La Cappella kräver ditt helhjärtade engagemang - och ger helhjärtat tillbaka, musikaliskt och socialt!

Vid intagningsprovet får du träffa dirigenten tillsammans med körens intagningskommitté, som består av en sångerska ur varje stämma. Förutom att sjunga en egen vald sång och en som kören valt, får du göra några gehörsövningar, sjunga med  intagningskommittén, och pröva att sjunga a vista, alltså direkt från notbladet.

Om du själv är osäker på vilka möjligheter du har att bli antagen – tveka inte att söka! Vi lovar att ge dig konstruktiv återkoppling som kan hjälpa dig i din sångutveckling, oavsett om du blir antagen eller ej.

För anmälan och information, skicka ett mail till rekrytering@lacappella.se med ditt namn, ålder, stämma och lite kort om din körerfarenhet samt hur vi når dig.

Intagningar

Boka en tid genom att höra av dig till rekrytering@lacappella.se

Intagningar sker vid behov i augusti och januari.