La Cappellas dirigent

Tony Margeta, född 1972 och uppvuxen i Göteborg, inledde sin musikaliska bana i Göteborgs Domkyrkas Gosskör som 7-åring. Han medverkade där till 1993, de sista 
tre åren som körledarassistent till Birgitta Persson, som tog initiativet till att börja utbilda Tony i kördirigering. Efter tiden i gosskören vidtog studier med musiklärarinriktning på Musikhögskolan i Göteborg.

Tony har studerat dirigering för bland andra Mats Nilsson och Mats Paulsson, och han har även deltagit i undervisning för Eric Ericson. Därefter har Tony har också genomgått körpedagogutbildningen vid Musikhögskolan i Göteborg, med studier för bland andra Jan Yngwe och Gunnar Eriksson. Han har varit dirigent för flera körer genom åren såsom Chalmers Damkör, Göteborgs Universitets blandade kör (numera Göteborgs Akademiska Kammarkör) och Kammarkören Vox Magna i Göteborg. 

Under åren 2009–2011 var Tony riksförbundsdirigent i Sveriges Körförbund och var då bland annat ledare för ”Körsång på Skansen” med 1400 körsångare. Han har även belönats med ett stipendium ur Madeleine Ugglas stipendiefond för sina framstående insatser i det svenska körlivet. Sedan våren 2014 är han distriktsansvarig inom Sveriges Körförbund, Stockholms län. Tony är ofta anlitad som inspiratör och coach för olika körer och för kördirigenter. 

2004-2015 var Tony konstnärlig ledare och dirigent för Falu Kammarkör med vilka han har rönt flera framstående placeringar vid internationella körtävlingar i Europa. I mars 2015 vann Falu Kammarkör under Tonys ledning körtävlingen i Bad Krozingen i Tyskland.

Under våren 2014 tillträdde Tony som dirigent och konstnärlig ledare för La Cappella. Med La Cappella har han deltagit i in­ter­nationella körtävlingar i Italien, Norge och Österrike med både kategorivinster och Grand Prixsegrar som resultat.

Till vardags arbetar Tony som körpedagog och musiklärare vid Adolf Fredriks Musikklasser och han är även dirigent för Adolf Fredriks Gosskör samt Storkyrkans ungdomskör.